Hot News :

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

จิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล...

[ 13-10-2563 ] Hits:374

ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

[ 13-10-2563 ] Hits:372

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร...

[ 24-09-2563 ] Hits:272

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ