Hot News :

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศาลจังหวัดเดชอุดม

     ศาลจังหวัดเดชอุดม  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค. 2561 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม 

ศาลจังหวัดเดชอุดม

     เล่าถึงประวัติความเป็นมาของ "ศาลจังหวัดเดชอุดม" เดิมประชาชนในเขตอำนาจศาลเดชอุดม ซึ่งมีเหตุจะต้องดำเนินคดี หรือจะใช้สิทธิทางศาลจะต้องดำเนินการที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ