Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ณ สวนสมเด็จย่า
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม
วันที่ 24 กันยายน 2563 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กันยายน 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองเดชอุดม ส่งมอบกรวยส้ม และอุปกรณ์ ให้กับสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมเพื่อนำไปใช้งานด้านการจราจรต่อไป
วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมษรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมโครงการอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมงานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุระ
เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ