Hot News :
วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 16:20

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ