Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุชาติ โพธิ์งาม

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

นายยิ่งยศ ศรีจรูญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาววัฒนา วิไลสุทธิวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสิทธิเดช ประจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณัฐฏ์วัฒน์ ศรีสังวาลย์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายยิ่งยศ ศรีจรูญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ