Hot News :
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564 11:26

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ่อมรถบรรทุกขยะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 83-5643 รหัสครุภัณฑ์ 011-60-0012 จำนวน 13 รายการ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ